KARHUNMETSÄSTYS VUONNA 2020 PELKOSENNIEMEN KUNNAN ALUEELLA TOIMIVIEN SEUROJEN VUOKRAAMILLA MAILLA

Maksamalla lupamaksun 20,00euroa hirvilupien yhteishakutilille FI69 5642 3440 0103 50 lupa oikeuttaa metsästämään karhua seuraavien Pelkosenniemen kunnan alueella toimivien metsästysseurojen alueilla: Suvanto-Kaira, Pyhä-Saukko, Saunavaara erästäjät, Pelkosenniemen metsästysseura, Luiron kyläseura, Aapajärven jahtija Alaperän yhteismetsä.

Edellytyksenä luvan saamiselle on se, että on jonkin ym.metsästysseuran jäsen.Luvan ostajalla on vastuu selvittää kunkin seuran luvalliset pyyntialueet.

Karhun metsästysaika on 20.8 –31.10.2020.

Poronhoitoalueen alueellisilla kiintiöillä metsästävien tulee seurata karhukiintiön täyttymistä ja tehdä saalisilmoitus Oma riista -palvelussa tai sähköpostilla([email protected])Suomenriistakeskuksen Lapin aluetoimistolle välittömästi jokaisen kaadon jälkeen.

Kiintiön täyttymistä voi seurata Suomen riistakeskuksen internetsivuilla osoitteessa www.riista.fi.

Riistakeskus tiedottaa alueellisten kiintiöiden mahdollisesta täyttymisestä. Karhunmetsästykseen ryhtyvällä henkilöllä täytyy olla riistanhoitomaksu suoritettuna, voimassaoleva ampumakokeen suorituskortti ja metsästysasetuksen vaatima ase ja patruuna.

Pelkosenniemen riistanhoitoyhdistys

Tapani Kiemunki

toiminnanohjaaja