Tieto hirvisaaliista ja hirvijahdin etenemisestä on julkisesti saatavilla riistahavainnot.fi - sivujen ja Oma riista käyttäjänäkymien kautta. Riistanhoitoyhdistys ei saa antaa seura/seuruetasoisia saalistietoja julkisuuteen (julkisuuslaki).

Lisätietoja tarvittaessa Suomen riistakeskukselta (riista.fi)