Nimi

Keto-Tokoi Markku

Arvola Ari-Matti

Keränen Janne

Perälä Taisto

Englund Kaarle

Rytilahti Juha

Tehtävä

Hallituksen puheenjohtaja

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Hallituksen varapj.

Puhelinnumero

0400 191 502

0400 964 437

040 7701 443

050 5499 721

045 2344 882

0400 212 934

Sähköposti

markku.ketotokoi(a)pp1.inet.fi

napero300(a)hotmail.com

janne_94(a)windowslive.com

perala.taisto(a)gmail.com

kaarle.englund(a)gmail.com

rytilahtijuha(a)gmail.com